Ako dosiahnuť bezbariérový prístup v bytovom dome?

Ako dosiahnuť bezbariérový prístup v bytovom dome?

 

Poznáte to. Klasické jednoramenné schodisko v bytovke. Bariéra, úzke priestory, náročnosť manipulácie s imobilným človekom, pocit diskomfortu. A práve v takýchto situáciách sa využívajú výťahy na schody. Pri tejto inštalácii v skalickom okrese sme siahli po stoličkovom výťahu Minivator 1000.

Nenápadné stoličkové výťahy pre vnútorné použitie (interiér)

Keďže sme zariadenie inštalovali do bytového domu, v ktorom býva množstvo ľudí, potrebovali sme zohľadniť aj potreby a komfort ostatných obyvateľov. Dbáme vždy aj o ich bezpečie, celkový vizuál a zachovanie príjemných susedských vzťahov, aj keď na základe novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z roku 2019 sa už „súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v  dome nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona 15c) v  spoločných častiach bytového domu”. Takže takéto zariadenie si už v bytovom dome môžete pokojne inštalovať aj bez povolenia Vašich susedov, podmienky montáže stoličkového výťahu sú jasné, no vždy sa spoločne s klientami snažíme nájsť také riešenie, ktoré by bolo schodné pre všetky strany.

Po zohľadnení viacerých skutočností sme tentokrát zvolili úsporný stoličkový výťah, tzn. ako vidíte aj na priložených záberoch, má štíhlu koľaj, ktorá nebráni vo voľnom pohybe po schodisku ani ostatným členom bytového komplexu, sklápateľné sedadlo pre ešte vyššiu úsporu miesta na schodoch, pre jednoduchší nástup a nasadanie sme pripojili aj prídavné madlo na stenu.

 

Bezbariérové schodisko v bytovom dome

 

Výťah na schody Minivator 1000 inštalujeme veľmi často práve do bytoviek a užších priestorov:

 • ideálny pomocník na priame jednoramenné schodisko,
  • v tomto konkrétnom prípade sme potrebovali odstrániť schodiskovú bariéru, resp. umožniť nášmu klientovi svojpomocne, bezpečne a komfortne prekonávať jedno krátke schodisko z prízemia na prvé poschodie, priamu ku bytu, kde býva,

 

 • uplatniteľný tak v interiéroch ako aj v exteriéroch,

 

 • bezpečnosť,
  • tento výťah na schody  disponuje tzv. citlivými okrajmi, tzn. funkciou zastavenia sa počas jazdy, pokiaľ na schodisku zaznamená prekážku (predmet, osobu, zviera a pod.),
  • pri tejto inštalácii sme dráhu doplnili ešte aj o madlo pre ešte vyššiu bezpečnosť výstupu a nástupu na stoličkový výťah,

 

 • priestorová úspornosť,
  • ako vidíte aj na priložených záberoch z inštalácie, koľaje naši technici viedli veľmi tesne popri stene, čím tento produkt dosahuje maximum pre zachovanie čo najväčšieho priechodného priestoru na schodoch, tzn. neobmedzuje ostatných obyvateľov bytovky,
  • pokiaľ sa výťah nepoužíva Vám priestor na schodisku ušetrí sklápateľná sedačka, v zaparkovanej polohe sa veľmi jednoducho jedným pohybom sklopí len časť sedáku, tak, aby sa zaparkoval do „úzkeho“ profilu, priestor naokolo tak ostáva úplne priechodný,
  • neskôr, pri rozložení, táto šikovná časť sklápacieho sedáku veľmi urýchlil a zefektívni čas rozloženia do plne funkčnej podoby,

 

 • nenápadnosť,
  • nadčasový dizajn, vďaka ktorému zariadenie pôsobí nenápadne a absolútne nerušivo, no prináša veľkú pomoc do bežného každodenného života tým z nás, ktorí, žiaľ, majú problémy s mobilitou,
  • výhodou je, že zariadenie môžu používať pokojne aj viaceré osoby, na dennodennej báze,

 

 • nosnosť - až do 200 kg,

 

 • rýchla inštalácia – neraz len v priebehu niekoľkých hodín, bez potreby stavebných úprav,

 

 • top cena,    
  • samozrejme, že Vás vždy zaujíma cena našich produktov. Ale ako ste už určite postrehli, vždy keď je to čo i len trošku možné, všetky naše zdvíhacie zariadenia plne prispôsobujeme špecifickým potrebám a požiadavkám našich klientov. Takže cena výťahu na schody, ani iných zdvíhacích zariadení, sa nedá stanoviť paušále. Odvíja sa od viacerých faktorov, primárne od samotnej dĺžky dráhy, sklonu schodiska, zvoleného spôsobu kotvenia (či už priamo do schodov alebo do bočnej steny), výberu doplnkov, špecifických požiadaviek klienta a pod.
  • Obhliadku Vašich priestorov a zameranie našimi odborníkmi pre Vás robíme zadarmo, po celom Slovensku.
  • A pokiaľ spĺňate zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia stanovené podmienky (tzn. minimálne 50% miera ŤZP, odkázanosť na zdvíhacie zariadenie, a finančný príjem nepresahujúci 5-násobok sumy životného minima), máte nárok aj na tzv. štátny peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Ním viete neraz pokryť až 98% z celkovej sumy zariadenia.