Model vysoký na ramená s delenými časťami nohavíc

Vystužený chrbát a nohy

Vhodné pre pacientov so zlou stabilitou trupu

Vzpriamený sed