Máme doma seniora. Aké sú možnosti pri starostlivosti o seniora v domácich podmienkach?

Mnohí z Vás sa rozhodli, že si pri sebe nechajú svoju mamičku po porážke, nehybného brata po úraze, ležiacu svokru, plne odkázanú na pomoc druhej osoby, čiastočne imobilného strýka a podobne. VELCON si Vás veľmi váži a sníma pred Vami klobúk, lebo vieme, čo táto obeta prináša. Na jednej strane veľkú vďaku a obrovskú dávku oddanosti a lásky, ktorú si naši milovaní zaslúžia, na druhej strane je tu však aj odvrátená tvár – fyzická, psychická a finančná záťaž pri starostlivosti o ľudí s problémami s pohybovým aparátom. Dnes sa bližšie pozrieme na možnosti, ktoré máme, pokiaľ žijeme v domácnosti s ležiacim, imobilným alebo čiastočne imobilným seniorom.

 

Aké možnosti existujú pri starostlivosti o seniora?

Základných možností ako zabezpečiť starostlivosť o seniora existuje viacero.
Na výber máte zo širšieho spektra sociálnych služieb. Škoda, že nie vždy sa o nich bežne hovorí a vie:

profesionálna ošetrovateľská služba,

 • v tomto prípade ide o profesionálnu zdravotnícku pomoc,
 • možno pre Vás bude povedomejšia skratka ADOS (tzn. agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti),
 • v takýchto agentúrach pracuje vyškolený zdravotnícky personál, fungujú na princípe, že si s nimi dohodnete konkrétny termín (počas ich pracovnej doby), kedy ku Vám domov prídu, ošetria (či už rany, dekubity a pod.) alebo budú rehabilitovať (napr. po vážnych úrazoch, operáciách, cievnych príhodách a pod.) s Vašim domácim príslušníkom, pre ktorého ste túto službu objednali, a odídu.
 • Pokiaľ o takúto službu máte záujem, treba sa spýtať Vášho (resp. seniorovho) všeobecného lekára. Pokiaľ je Váš rodinný príslušník, o ktorého sa staráte imobilný, ležiaci, či čiastočne imobilný, má za istých okolností nárok na preplatenie takejto služby zo zdravotného poistenia.
 • ADOS je však k dispozícii aj samoplatcom. Tzn. pokiaľ máte záujem o pomoc, stačí sa ozvať a dohodnúť si termín.

 

opatrovateľská služba,

 • v rámci služieb opatrovateľskej služby môžete očakávať pomoc v domácnosti, tzn. s bežnými úkonmi ako napr. umývanie riadu, či celkovo s upratovaním, s varením, prípadne donáškou jedla, rovnako tak môžu a vedia pomáhať s osobnou hygienou či vziať seniora (v prípade, že je mobilný, či čiastočne mobilný) na prechádzku, koncert, odprevadiť ho k lekárovi a pod.

 • Pokiaľ doma máte ležiaceho, úplne alebo čiastočne imobilného seniora, pracovníci opatrovateľskej služby mu vedia zabezpečiť potrebnú starostlivosť – tzn. dohliadnuť na vhodné polohovanie, pomáhať pri vstávaní, líhaní, poskytnúť oporu pri schôdzi;

 • nejde však o zdravotníkov, ktorí môžu poskytovať lekársku, resp. zdravotnícku starostlivosť.

 • V prípade potreby Vám vedia byť k dispozícii 24 hodín denne, podľa vzájomnej dohody.

 • Čo sa týka platenia, opäť môžete žiadať o finančný príspevok, resp. hradenie aspoň časti takejto starostlivosti (pričom žiadosť sa zväčša adresuje na obec), pokiaľ máte od Miestneho úradu potvrdenie o odkázanosti na sociálne služby.

 • Alebo si opatrovateľskú službu viete objednať aj na vlastnú päsť, ako samoplatca.  

 

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby a nárok na tzv. odľahčovaciu službu,

 • Ak doma máte človeka s ťažkým zdravotným postihnutím (tzn. nie len seniora), má, na základe rozsahu svojho postihnutia a podľa stupňa odkázanosti, nárok na sociálnu službu podľa vlastného výberu – tzn. buď terénnu formu sociálnej služby (to je domáca opatrovateľská služba), ambulantnú alebo pobytovú sociálnu službu (v rozsahu min. 12 hodín).

 • Pokiaľ sa rozhodnete opatrovať človeka s ťažkým zdravotným postihnutím (samozrejme, za predpokladu, že spĺňate stanovené podmienky Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny), máte nárok na:

  • peňažný príspevok na opatrovanie,

  • 30-dňové „voľno“ od tohto opatrovania (ktoré si nemusíte vybrať v celku, tzn. Vy sa rozhodnete, či si chcete vziať občas po jednom dni voľna, ísť na týždeň na dovolenku alebo si vybrať celých 30 dní naraz).

 • Treba však myslieť na to, že poskytovatelia, ktorí takéto služby poskytujú, musia byť registrovaní na konkrétny druh sociálnej služby (tzn. napr. domáca opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení opatrovateľskej služby z pod.).

 

Denné centrá, resp. denné stacionáre,

 • V prípade, že si nemôžete dovoliť starať sa o Vášho príbuzného nepretržite, lebo musíte chodiť do práce, prípade máte iné povinnosti, šikovným a obľúbeným riešením sú aj denné stacionáre.

 • Seniori ich majú v obľube, lebo často bývajú zamerané aj na kreatívne tvorenie, vzdelávanie sa, rôznu záujmovú činnosť, pričom súčasťou bývajú aj terapie, rehabilitácie či poradenstvo.

 • Všetko vždy závisí od konkrétneho stacionára a jeho možností. 

 • Na Slovensku máme štátne i súkromné stacionáre, oba typy bývajú prevádzkované počas pracovných dní.

 • Pokiaľ si zvolíte túto možnosť, myslite na to, že každodenné presuny môžu byť omnoho komfortnejšie a bezpečnejšie. Pomôžu pri nich napr. schodolezy, stoličkové výťahy, bezbariérové vozidlá a množstvo iných bezbariérových riešení a zlepšení.

 • Na základe naozaj dlhoročných skúseností vieme, že okrem samotného seniora, resp. človeka s pohybovými či inými ťažkosťami, sa hneď od začiatku treba zamerať a pozornosť venovať aj jeho opatrovateľovi alebo profesionálnej službe, či opatrovateľskej službe. Pretože pokiaľ sa dá pomôcť a čokoľvek zjednodušiť, prečo to nespraviť a neuľahčiť si život aspoň tam, kde na to máte dosah?

 

Požičovne zdravotných pomôcok,

 • Pokiaľ sa rozhodnete, že si doma necháte seniora, naši klienti často odporúčajú vyskúšať si pred kúpou konkrétne zdravotné pomôcky – či už ide o polohovaciu posteľ, antidekubitné pomôcky, invalidný vozík alebo iné produkty.

 • Je to šikovné riešenie ako zistiť, ktoré produkty mu budú najviac vyhovovať. Zároveň Vám ušetrí peniaze, keďže následne už kúpite „overenú klasiku“, ktorá sa Vám osvedčila.

 • Zároveň sa takýmto spôsobom dá pomerne jednoducho vyriešiť čakanie na schválenie a vybavenie poukazu na kúpu vybranej zdravotnej pomôcky.

 

Využiť možnosť telefonických liniek a tiesňových volaní.

 • o    Starší ľudia sa veľmi frekventovane cítia osamelí, z čoho neraz pramenia rôzne psychické problémy. Mnohým by sa dalo pomerne jednoducho – často naozaj len vypočutím a rozhovorom - predísť.

 • Napríklad Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje takýmto ľuďom telefonické konzultácie s odborníkmi (psychológmi a psychiatrami), ktorí si človeka vypočujú, porozprávajú sa s ním, poradia.

 • Napríklad Asociácia samaritánov Slovenskej republiky (ASSR) prišla s konceptom „tiesňového gombíku“. Ide o premyslený systém možnosti tiesňového volania pre človeka, ktorý sa nachádza doma (resp. niekde) sám  - či už je to senior, imobilná osoba alebo ktokoľvek, komu toto zariadenie nainštalujú.

 • Princípom je, že napr. seniorovi do jeho bytu/domu nainštalujú špecifický prístroj domáceho volania. Úlohou seniora je len nosiť so sebou vždy „prívesok“ (tlačidlo SOS, ktoré sa dá pohodlne zapnúť či na zápästie alebo okolo krku) s gombíkom, ktorý treba v prípade núdze stlačiť. Toto malinké zariadenie je vodotesné, čiže ľudia často volávajú aj priamo zo sprchy.  Keď senior tento gombík stlačí, ozve sa mu dispečer ASSR, ktorý si vypočuje, čo sa deje, vyhodnotí situáciu a v prípade potreby zavolá pomoc.

 

Rozhodli sme sa. Senior ostane u nás doma.

Ako možno zlepšiť domáce podmienky pre imobilných, či pre menej mobilných seniorov, keď sme si zvolili domácu opateru?

Starostlivosť o starého človeka (zväčša príbuzného) v domácom prostredí je veľmi náročná – tak fyzicky, ako psychicky či finančne. Veľmi často na seba túto neľahkú úlohu berú príbuzní – manželka, syn, švagriná, súrodenec,... Niekedy ostanú aj v zamestnaní a popri tom sa starajú o neraz čiastočne (či úplne) imobilného príbuzného. Dôsledkom, o ktorom sa hovorí pomerne málo, sú časté kolapsy takéhoto „opatrovateľa“ – z vyčerpania, enormnej fyzickej záťaže, psychických tlakov a stresu.

No opäť existuje viacero možností ako si pomôcť, keď ste si zvolili domácu opateru, teda starostlivosť o seniora priamo doma:

 

Výhodné je najprv si ich odskúšať, preto pre Vás realizujeme aj službu prenájmu pomôcok pre imobilných.

 • Ako sme už vyššie spomenuli, dôvodov na odskúšanie si a zžitie sa s produktami, ktoré Vám zväčša budú slúžiť naozaj dlhé roky je veľa.
 • Prenájom pomôcok pre imobilných preto považujeme za ideálny spôsob ako zistiť, ktoré zariadenie pre Vás bude optimálne.
 • Zároveň ide o ideálne riešenie, keď ste sa ocitli v situácii, kedy nutne potrebujete nejakú zdravotnú či kompenzačnú pomôcku, no nemôžete si ju finančne dovoliť. Jej prenájom tvorí nepatrný zlomok z jej celkovej ceny, čím sa pre Vás stáva pohodlne dostupná.

Ak ste sa rozhodli, že to doma so svojim rodinným príslušníkom zvládnete, poďte sa inšpirovať, na čo všetko treba myslieť a ako (neraz jednoducho) sa dá interiér Vášho príbytku prispôsobiť tak, aby ste to tam mali bezpečné, pohodlné a zároveň elegantné.

Vedzte, že riešenie vždy existuje. A obvykle nie len jedno.
Preto ak uvažujete, čo by ste doma mohli či mali zmeniť, aby ste zjednodušili prístup a manipuláciu s osobou, ktorá má nejaké zdravotné ťažkosti, pokojne sa nám ozvite. Spoločnými silami určite nájdeme optimálnych pomocníkov aj pre Vaše problémy.